Институции

Потпишан меморандум за соработка меѓу МЗШВ и ИМЕ

Денеска во просториите на Министерството за земјоделство шумарство и водостопанство од страна на Министерот Аријанит Хоџа беше потпишан меморандум за разбирање и соработка меѓу Министерството и Програмата за зголемување на пазарната вработливост.

За овој настан преку социјалните мрежи исвести министерот за земјоделие, шумарство и водостопанство Аријанит Хоџа:

“Како потврда на нашите партнерски активности за развој на домашната економија, денеска заедно со Директорот на Програмата за зголемување на пазарната вработливост – ИМЕ, Горан Дамовски потпишавме меморандум за разбирање и соработка помеѓу МЗШВ и ИМЕ.

Целта на овој меморандум за разбирање и соработка е да се воспостави постојана соработка помеѓу Министерството за земјоделство и Програмата ИМЕ, за ефикасна и координирана соработка во имплементацијата на активностите и мерките во потсекторите градинарство, овоштарство, лозарство како и преработки од производи. Исто така, со меморандумот се дефинира и заедничка активност за изработка на новиот Закон за за органско производство во согласност со Регулативата на ЕУ за органско производство и обележување на органски производи. Заедичките активности ќе придонесат кон подобрување на конкурентноста на земјоделските стопанства, преку подобро искористување на мерките за поддршка, промоција и унапредување на продажбата, подобра регулација на органското производство и целосна хармонизација на националната регулатива со регулативата на Европската Унија.”

-соопшти Хоџа преку фејсбук.

Во тек е процесот за подготовка на Законот за пасишта

Министерството за земјоделие, шумарство и водостопанство преку Единствениот национален електронски регистар на прописи ја информираше јавноста за започнувањето на процесот за подготовка на новиот Закон за пасишта.

Со предлог законот за пасишта чие донесување беше ставено на увид на јавноста во период од 11.06- 26.06.2021 година покрај дефинирањето на управувањето на работата на Јавното претпријатие за пасишта, дефинирањето на терминологијата неопходна за спроведување на овој закон, од клучно значење за земјоделците и сточарите се повеќе аспекти на самиот закон. Со законот се дефинираат рамките за напасување и класификацијата на пасиштата, каде се дефинираат правила за вршење на индивидуално и колективно напасување на добиток.

Индивидуалното напасување го спроведуваат економски оператори кои имаат договор за закуп на пасиште во државна сопственост.

Земјоделските стопанства кои што се дел од Единствениот регистар на земјоделски стопанства кои што имаат пријавено во МЗШВ сточарско производство, кои спроведуваат колективно напасување плаќаат колективна пашарина во висина од 0,3% од просечна нето плата исплатена за минатата година во Република Северна Македонија по грло ситен добиток, живина и пчелни семејства и 1% од просечна нето плата исплатена за минатата година во Република Северна Македонија по грло крупен добиток

Од особено значење во овој предлог закон е законската рамка за доделување на пасиштата во државна сопственост каде се предвидува државно пасиште да биде дадено под закуп

  • за напасување на ситни и крупни преживни животни до 10 години,
  • за напасување на коњи и други копитарии до 10 години
  • спортско-рекреативни активности и рурален туризам до 30 години,
  • преработка на  примарни сточарски производи, продажен простор за прозиводите добиени од земјоделската дејност, за сместување, исхрана, едукација, рекреација и продажба на производи за потребите на домаќинставта на лицата  ангажирани во производството на примарни и преработени сточарски производи, собирни центри за млеко, печурки и лековити растенија до 30 години.

Исто така од интерес на земјоделците е да се спомене дека со предлог законот за пасишта се предвидува дека

“На Пасиштата во државна сопственост што е предмет на закуп можат да се градат само објекти кои ќе бидат во функција на намената за која е дадено пасиштето и за кои ќе се издаде одобрение за изградба согласно со овој закон.”

Очекувањата се дека со донесувањето на новиот Закон за пасишта треба да обезбеди Регулирање на постапката за инвентаризација и бонификација на пасиштата како и целосно да се прецизира постапката за доделување на пасиштата во државна сопственост.

Временската рамка за подготвувањето на предлог законот за пасишта е од 12.06.2021- 05.07.2021 година а јавната расправа ќе се одржи на 02.07.2021, за што навремено ќе биде објавена покана до засегнатите страни за учество во јавна расправа.

Сите заинтересирани страни можат да се вклучат во постапката за донесување на законот во вид на барања за писмени мислења, забелешки и сугестии, преку учество во работни групи формирани од страна на министерството или Владата како и состаноци со засегнатите страни.

Министерот за земјоделие на онлајн состанок со директорот на Светска банка во Македонија- МЗШВ има обврска да го спроведе проектот за модернизација на земјоделството

Министерот за земјоделие, шумарство и водостопанство Аријанит Хоџа денеска зеде учество на онлајн состанок во врска со имплементацијата на проектите кои владата ги реализира со поддршка на Светска банка во Македонија.

На состанокот покрај Хоџа свое учество зедоа и заменик претседателот на владата за економски прашања Фатмир Битиќи и повеќе други министри а од страната на Светска банка бепе присутен директорот на оваа финансиска институција за Македонија Максимилијано Паолучи.

На состанокот била нагласена обврската за имплементација на проектот за модернизација на земјоделието со вкупна вредност од 46 милиони евра.

Во продолжение го пренесуваме соопштението на министерот Хоџа во врска со овој состанок:

“Со цел да се забрза и подобри подготовката и имплементацијата на проектите, поддржани од Светска Банка, денеска одржавмве онлајн состанок со директорот на Светска Банка за Македонија, Масимилијано Паолучи, на кој присуствуваа Заменикот на претседателот на Владата задолжен за економски прашања, Фатмир Битиќи и министрите во Владата на Република Северна Македонија. На состанокот разговаравме за важноста и значењето на проектите кои се во подготовка и тековните проекти кои ги имплементираат институциите. МЗШВ има обврска да го имплементира Проектот за модернизација на земјоделството, кој е со вкупна вредност од 46 милиони евра и содржи огромна развојна компонента за земјоделството, со сериозен позитивен импакт врз вкупната домашна економија.Проектот е наменет за изградба на два Oткупно-дистрибутивни центри во Ресен и Струмица, кои ќе ги опфатат преспанскиот и струмичкиот регион и сеопфатна Земјоделска платформа во Скопје, која ги опфаќа полошкиот и кумановскиот регион.”

Кичевските сточари се заканија со протести доколку не се исплатат субвенциите до крајот на јуни

Лагите на актуелните власти во Министерството за земјоделие веќе ги надминаа сите можни граница на толеранција. Исплатата на субвенциите од основните мерки за поддршка на сточарите во МАкедонија сериозно доци иако веќе повеќе од два месеци назад власти ветуваа дека ќе почнат со исплата на парите неопходни на сточарите за преживување на актуелната криза која се заканува со намалување на сточниот фонд во државата.

Состојбата е неподнослива во сите региони во земјата, но сточарите од Кичевско решија први да го кренат гласот против актуелните сотојби кои негативно се одразуваат на нивната егзистенција. Се уште ништо од ветените 2400 денари за оставено женско јагне/јаре ниту пак оние 1000 денари за овца/коза иако сточарите преку своите претставници во граѓанските здрженија од овој сектор добиваа уверувања дека субвенциите требаше до сега да бидат исплатени.

Кризата во сточарството е дотолку поголема што во последните неколку месеци драстично се зголеми цената на репроматеријалите, сточното брашно, житариците, нафтата, сточната храна а цената на месото и млекото останува иста и пазарните можности стануваат се поограничени.

Претседателот на Здружението на сточари во Кичевскиот регоион Ајредин Бајрами најави дека доколку до крај на јуни не се исплатат субвенциите за крупен и ситен добиток ќе започнат со масовни штрајкови со блокада на патиштета како и пред влада за да уште еднаш ги актуелизираат своите егзистенцијални проблеми со кои се соочуваат.

Исплатени субвенции за зголемени стада добиток за 2019 и за регистрирани индивидуални земјоделци за 2018

Во текот на изминатата недела од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој ја информираа јавноста дека ќе извршат плаќање на дополнителна помош од 20% на носител на земјоделски стопанства кој е регистриран вршител на земјоделска дејност согласно со Законот за вршење на земјоделска дејност или е регистриран како индивидуален земјоделец согласно со Законот за пензиското и инвалидското осигурување. По однос на оваа мерка АФПЗР на сметките на 2.332 субјекти исплати околу 51 милиони денари.

Исто така од Агенцијата информираа дека на сметките на 6.930 фармери кои го зголемиле стадото во споредба со претходната година исплатени се 26,1 милион денари. Станува забор за исплата на 30% повисока субвенција од основната за секој фармер кој во споредба со претходната година го зголемил бројот на грла од основното стадо на говеда, овци, кози, маторици, несилки и пчелини семејства. Преку оваа мерка се овозможува поттикнување за зголемување на сточниот фонд и развој на домашното сточарство. На овој начин дирекно влијаеме врз обезбедување на домашна суровина на месо, производи од месо, млеко, мед.

Објавен повик за аплицирање за мерката 121.1 за набавка на педигриран добиток од регистрирани одгледувачници

Заменик министерот за семјоделие шумарство и водостопанство Трајан Димков заедно со директорот на Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделието и руралниот развој Никица Бачовски, денеска од Битола го најавија објавувањето на повикот за аплицирање за мерката 121.1 од програмата за рурален развој на кој што заинтересирани земјоделски стопанства ќе може да аплицираат за добивање на грант за набавка на високоприносни педигрирани грла добиток.

Земјоделците кои што се запишани во регистарот на земјоделски стопанства од денеска 04.06.2021 година па се до 04.07.2021 година може да поднесат електронско барање преку електронскиот систем “Е-БАРАЊЕ” на министерството за земјоделие

„Сите заинтересирани, преку оваа мерка ќе можат да аплицираат за набавка на високостелни педигрирани јуници за млеко, месо, со исклучок на расата Буша, како и педигрирани приплодни грла на овци и кози од признаени организации на одгледувачи. Право на користење на средства имаат сите земјоделски стопанства запишани во Единствениот регистар за земјоделски стопанства во МЗШВ, согласно законот за земјоделство и рурален развој. Максималната вредност на прифатливи трошоци по корисник е 6.5 милиони денари, a повратот на средства се врши по претходно потпишан и реализиран проект, односно по потпишан договор и набавен добиток. Паралелно, од денес тече и повикот за субвенционирана плата за овчарите. Максималната финансиска поддршка е до 360.000 денари по лице, за не повеќе од 20 вработени. “ – истакна Бачовски при посетата на фармата „Агро Емини ДООЕЛ“ во селото Доленци, битолско која има успешно реализиран проект преку програмата за рурален развој.