Земјоделците од денеска може да поднесуваат барања за поддршка за набавка на ѓубрива

Сподели на социјални мрежи

АФПЗРР ги известува земјоделските стопанства дека од денес ќе можат да поднесуваат барања за финансиска поддршка за трошоци за набавка на вештачки ѓубрива.✅

🟢 Барањата за финансиска поддршка за трошоци за набавка на вештачки ѓубриња во производството на пченица, јачмен, пченка и сончоглед ќе се поднесуваат најдоцна до 31.05 2022 година во електронскиот систем на Агенцијата. 🌾

🟢 Барателите на кои им е потребна помош при пополнување на електронското барање за помош можат да се обратат во подрачните единици на МЗШВ.

🟢 Во прилог на барањето како доказ се доставуваат финансиски документи за набавеното ѓубре во период од 01.12.2021 година до 31.05.2022 година.

🟢 Висината на финансиската поддршка изнесува 2.500 денари / хектар за јачмен и сончоглед, односно 4.000 денари / хектар за пченица и пченка за користено гранулирано ѓубре.

🟢 Висината на финансиската поддршка за течни ѓубрива изнесува 400 денари / хектар.#интервентенфонд

Извор: Љупчо Николовски- Министер за земјоделство шумарство и водостопанство

За авторот на овој текст


Сподели на социјални мрежи