Маркетинг понуда 2021 година

Сподели на социјални мрежи

Избери помеѓу нашите понуди:

-Понуда 1-

Ваш графички банер на насловна страна со димензии во сооднос 8:1 (хоризонтала: вертикала)

Неделно

€350/неделно

Оваа понуда одговара за краткотрајни и интензивни маркетинг кампањи

Месечно

€1200/месечно

Оваа понуда одговара за среднорочни кампањи

*Заштеда од 200 €

Годишно

€ 12000/годишно

Понуда за долгорочни кампањи и присутност на интернет просторот

*Заштеда од 2400 €

Достапност до специфична читателска публика

Пристап 24/7

Загарантирани резултати

Попуст од 40% за сите регистрирани индивидуални земјоделски производители регистрирани според Законот за земјоделска дејност

Попуст од 20% за сите регистрирани земјоделски стопанства регистрирани според Законот за трговска дејност

-Понуда 2-

Ваш графички банер во појавувачка форма со димензии во сооднос 3:1 (хоризонтала: вертикала)

Неделно

€500/неделно

Оваа понуда одговара за краткотрајни и интензивни маркетинг кампањи

Месечно

€1800/месечно

Оваа понуда одговара за среднорочни кампањи

*Заштеда од 200 €

Годишно

€ 18000/годишно

Понуда за долгорочни кампањи и присутност на интернет просторот

*Заштеда од 3600 €

Вашиот маркетинг банер се појавува на секоја страница на нашиот портал agrar.mk 4 секунди по отварањето од страна на корисниците,

Достапност до специфична читателска публика

Пристап 24/7

Загарантирани резултати

Попуст од 40% за сите регистрирани индивидуални земјоделски производители регистрирани според Законот за земјоделска дејност

Попуст од 20% за сите регистрирани земјоделски стопанства регистрирани според Законот за трговска дејност

-Понуда 3-

Ваш графички банер во фиксна положба на врв на странична лента со димензии во сооднос 1:1 (хоризонтала: вертикала)

Неделно

€250/неделно

Оваа понуда одговара за краткотрајни и интензивни маркетинг кампањи

Месечно

€800/месечно

Оваа понуда одговара за среднорочни кампањи

*Заштеда од 200 €

Годишно

€ 8000/годишно

Понуда за долгорочни кампањи и присутност на интернет просторот

*Заштеда од 1600 €


Сподели на социјални мрежи