Ќе се преиспитува концесијата за користење на геотермални води во с. Истибања, виничко

Веќе подолги години помеѓу јавноста во Виница но и во поширокиот регион на реката Брегалница се афирмира прашањето за искористувањето на геотермалните води кои што постојат како природен ресурс во селото Истибања.

Несоодветниот третман на ова прашање со целосното негово должно внимание од страна на надлежните власти и целокупната јавност допринесе во минатите години многу мала искористеност на благодетот кој што го носи овој природен ресурс со себе, од здравствена и економска гледна точка.

Во моментот со овој природен ресурс стопанисува приватен правен субјект за потребите на оранжериско производство на градинарски култури, но вистинскиот и целосен потенцијал на природните геотермални води кои што се присутни на ова поднебје не е до крај искористен.

Моменталниот капацитет на извориштето на геотермални води кај селото Истибања е околу 50 литри во секунда со температура на водата од околу 79 степени целзиусови. Вака дефинираните основни техники параметри претставуваат солидна основа за развој на повеќе економски дејности за целосно да биде искористен потенцијалот на геотермалната вода.

Врз основа на укажаната потреба за што подобро искористување на геотермалните води во село Истибања, повеќе граѓани преку советниците во општинскиот совет во Виница поднесоа иницијатива за преиспитување на концесијата за искористување на геотермалните води од страна на постојниот економски субјект кој што стопанисува со овој природен ресурс.

“Советничката група на ВМРО ДПМНЕ и Коалцијата за Обнова на Македонија поднесе две инцијативи до Советот на општина Виница.

➡️ Првата е преиспитување на концесијата на минерална суровина-геотермални води на локалитетот “Истибања” во општина Виница.

➡️ И втората е за вонреден инспекциски надзор за експлоатацијата на песок во река Осојница.

Двете иницијативи, како што образложија советниците, се на барање на жителите на с.Истибања и с.Јакимово.

Јас, како градоначалник и општинската администрација ќе направиме се’ што е во наша надлежност овие иницијативи да добијат завршница, односно советниците и сите граѓани на општина Виница да добијат одговор на прашањата наведени во самите иницијативи подолу. 👇

-соопшти градоначалникот на општина Виница Миле Петков во врска со поднесените иницијативи во општинскиот совет.

Извор: Брегалнички Портал

За авторот на овој текст