Уредник

Owner, Manager, web developer, graphic designer, CPanel & WHM specialist content editor & author at Anastasov Limited DOOEL Grad Delchevo

Министерството најде решение за пласманот на овогодинешниот јаболков род

Министерот за земјоделие, шумарство и водостопанство Љупчо Николовски на социјалните мрежи ја објави новата мерка на владата преку која ќе се обидат да обезбедат пласман на јаболкото произведено од овогодинешната реколта како ужинка за учлениците во училиштата од основното образование.

🍏Грижата за земјоделците ја продолжуваме со нови мерки. За прв пат ги воведуваме школските шеми преку нова програма за поттикнување на потрошувачката на свежо овошје вредна 20 милиони денари.

🧒Го носиме убавото, домашно, македонско јаболко за нашите дечиња во 350 основни училишта за 186.000 ученици.

➡️Преку оваа мерка им помагаме на производителите на јаболка, но и обезбедуваме свежа и здрава ужинка за нашите деца во основите училишта.

➡️Станува збор за нова програма со која овозможуваме финансиска поддршка за откуп, дистрибуција и пакување на јаболко од реколта 2022 година, а целата откупена количина на јаболка ќе треба да биде дистрибуирана до општинските и државни основни училишта во Република Северна Македонија, најдоцна до 15 декември 2022 година.”

-информираше љупчо Николовски преку социјалните мрежи.

Ситуацијата на кванташкиот пазар во Струмица е лоша во секој поглед

Цветан Трипуновски од ВМРО-ДПМНЕ утрово го помина помеѓу земјоделските производители н кванташкиот пазар во Струмица.

Овде поранешниот министер за земјоделие можеше да се увери во лошата состојба со откупот на земјоделските производи како и со ниските откупни цени на истите.

“Утрово го посетив кванташкиот пазар во Струмица каде што се сретнав со земјоделците кои произведуваат раноградинарски производи.

Ситуацијата на терен е лоша во секој поглед, слаб пласман, ниски откупни цени, Владата и МЗШВ никаде ги нема, едноставно земјоделците се оставени сами на себе во овие моменти.

Затоа ве повикувам на 18 јуни во 20 часот на протест пред Влада на Република Македонија да и ставиме крај на оваа ненародна власт на СДСМ и ДУИ, време е!

#ПремногуЕ!”

-соопшти за јавноста Цветан Трипуновски во прилог на неговата изјава за медиумите.

Преку грант од АФПЗРР до модернизација на производниот процес во земјоделието во Валандово

Првиот човек на Платежната Агенција Никица Бачовски заедно со министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Љупчо Николовски денеска ја посетија компанијата “ДПТУ АБГ Инвестмент Доо Валандово”. Управителот на компанијата Ристе Гошевски како млад земјоделец беше избран како соодветен апликант за грант од мерката за поддршка за поттикнување на земјоделското производство. На денешниот настан, директорот Никица Бачовски го врачи решението за исплата со кое се рефундираат трошоците направени за набавка на Мелачка за калинка Делта1 , Мелачка за калинка Ено 15 , Моторизирам резервоар за складирање со пумпа и инокс, наставка за дробилка со бункер за складирање , пумпа за преточување Л+ Д Енос 20 , центрифугален филтер со атом.пумпа , компресор , бочва Инокс 1000 л конус и 500 л конус и иноксен сад за ладење 1000 л .

Директорот Никица Бачовски изрази задоволство што мерките кои се имплементираат преку Агенцијата ги даваат посакуваните резултати. Преку ваквите инвестиции добиваме нови македонски брендови на преработки од овошје кои ќе се пласираат на домашните и странските пазари.
“Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој во 2021 година склучи договори за финансиска поддршка со 265 млади земјоделци како поддршка за поттикнување на земјоделското производство. ДПТУ АБГ Инвестмент како компанија управувана од млад земјоделец е еден од добитниците кој успешно ја реализираше својата инвестиција која предвидува опрема за преработка на калинка. Поддршката е по принцип на грантирање од 100% на направените прифатливи трошоци, односно АФПЗРР ја финансира целата инвестиција која изнесува близу 630 илјади денари” – појаснува директорот Бачовски.
Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој продолжува со поддршка на земјоделското производство и производството на храна со отворање на можности за финансиска поддршка преку националните програми и ИПАРД програма.

Извор: АФПЗРР

До 10 илјади евра грант за модернизација на постојни земјоделски стопанства

Врз основа на член 7, алинеја 9 од Законот за основање на Агенција за финансиска поддршка во
земјоделството и руралниот развој („Службен весник“ на Република Македонија број 72/07, 5/09,
43/14, 193/15, 39/16, 164/18 и 190/19), Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и
руралниот развој го објавува следниот

ЈАВЕН ПОВИК бр. 05/2022
за доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2022 година

І. ПРЕДМЕТ НА ОГЛАСОТ

Предмет на овој оглас е доделување на финансиска поддршка за следните мерки:

Мерка 121 Инвестиции за модернизација на земјоделски стопанства и Мерка 121.8 Инвестиции во мандри. Максимална кофинансирана вредност на прифатливи трошоци по корисник изнесува до 600.000 денари прифатливи трошоци по поединечен корисник

ІІ. КОРИСНИЦИ

Право на користење на средства имаат следните субјекти:

Земјоделски стопанства запишани во Единствениот регистар на земјоделски стопанства во Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, согласно Закон за земјоделство и рурален развој

ІІI. ВИСИНА НА ФИНАНСИСКАТА ПОДДРШКА

Средствата се наменети за инвестиции во мандри за градба, реконструкција и адаптација на
објекти за преработка во сточарството и набавка на опрема во објекти за преработка во
сточарството со капацитет од минимум 150 грла овци и 50 грла кози, предвидени со Програмата
за финансиска поддршка на руралниот развој за 2022 година.

Максималната кофинансирана вредност на прифатливи трошоци по корисник за Мерка 121.8 изнесува 600.000,00 денари. Средствата се доделуваат за период на реализација на деловниот план и се исплаќаат на годишно ниво.

IV УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА И ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНЕСУВА

Барањата се поднесуваат електронски по извршена регистрација на е-baranje.ipardpa.gov.mk.

Еден барател може да поднесе само едно барање за една мерка или најмногу 2 барања по
различни мерки земајќи ги предвид и останатите мерки од Програмата за финансиска поддршка
на руралниот развој за 2022 година.

Условите кои треба да ги исполнуваат барателите на средства се утврдени со:
Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2022 година („Службен
весник на Р.Македонија“ бр. 64/22, 81/22 и 88/22)
Закон за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Р.Македонија“ бр.49/10,
53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 88/15, 154/15, 11/16, 53/16, 120/16,
163/16, 74/17, 83/18, 27/19, 152/19, 244/19, 275/19 x 110/21).
Правилникот за поблиски критериуми за избор на корисници по мерките за рурален
развој („Службен весник на Р.Македонија“ бр. 124/11, 80/3, 35/16, 101/17, 162/18, 100/19,
215/19, 24/20,96/21. 276/21 91/22)
Правилникот за поблиските дополнителни услови за поддршката од мерките за рурален развој, прифатливите трошоци и висината на поддршката за прифатливите трошоци по корисник за поединечна мерка. („Службен весник на Р.Македонија“ бр.124/11, 80/13,72/14.35/16, 59/16, 178/18, 77/19,214/19, 276/2191/22)

Барателите на финансиска поддршка потребно е да креираат електронско барање за финансиска
поддршка со податоци за локација на инвестицијата, податоци за инвестицијата и електронски да ги прикачат потребните документите предвидени за мерка 121, подмерка 121,8.

Критериуми кои треба да ги исполнуваат барателите се следни:

-Минимум 150 грла овци
-Минимум 50 грла кози

Големината на производните капацитети се утврдува согласно запишаните производни
капацитети во Единствениот регистар на земјоделски стопанства при Министерството за
земјоделство, шумарство и водостопанство.

Барателите кои ги исполниле условите за користење на средства за мерките 121 се рангираат со бодување утврдено во Правилникот за поблиски критериуми за избор на корисници по мерките
за рурален развој („Службен весник на Р.Македонија“ бр. 124/11, 80/13, 35/16, 101/17, 162/18, 100/19, 215/19, 24/20,96/21, 276/21 91/22).

-Барањата со ист број на бодови ќе се рангираат според датумот и времето на поднесување на електронското барање на e-baгanje.ipardpa.gov.mk
-Барателите не смеат да започнат со реализација на инвестицијата пред потпишување
на Договор за кофинансирање со Агенцијата

-Барањата кои не се поднесени електронски на e-baranje.ipard.gov.mk нема да се
разгледуваат.

V. ПОДИГНУВАЊЕ НА ОБРАСЦИ И УПАТСТВА

Упатството за регистрација на барателите во системот за електронско поднесување на баранье
може да се преземе на почетната страна е-baranje.ipardpa.gov.mk Упатството за корисници за
поединечна мерка може да се преземе по започнување на креирање на барање за мерката.
Упатството за корисниците може да се подигне на веб страната на Агенцијата www.ipardpa gov.mk или може да се подигнат и директно во Агенцијата секој работен ден од 08:30 до 16:30 часот.

VІ. НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ

Електронски пополнетите барања за финансиска поддршка потребно е да се преземе, испринта
и потпише и заедно со целокупната пропратна документација да се достави до Агенција за
финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој во затворен коверт на кој на
предната страна во горниот лев агол стои Барање за финансиска поддршка и Архивски број на
Барањето (0522-12116-xxxx/1). Барањето може да се достави по препорачана пошта или лично во
писарницата на Агенцијата, во спротивно Агенцијата не презема одговорност за ненавремено и
некомплетно пристигнување во писарницата или предвремено отворање на барањето.
Крајниот рок за доставување на барањата е 20.05. 2022 година.

АФПЗРР го објави повикот за поддршка на земјоделски стопанства чиј носител е жена во износ до 360 000 денари

Врз основа на член 7, алинеја 9 од Законот за основање на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој („Службен весник“ на Република Македонија број 72/07, 5/09, 43/14, 193/15, 39/16, 164/18 и 190/19), Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руалниот развој го објавува следниот ЈАВЕН ПОВИК бр.02/2022 за доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2022 година.

ПРЕДМЕТ НА ОГЛАСОТ

Предмет на овој оглас е доделување на финансиска поддршка за мерка 115 Поддршка за активен женски член во земјоделското домаќинство.

Максимална кофинансирана вредност на прифатливи трошоци по корисник е до 360.000,00 денари по поединечен корисник.

КОРИСНИЦИ

Право на користење на средства имаат следните субјекти:

  • Субјекти Земјоделски стопанства чиј носител е жена, запишани во Единствениот регистар на земјоделски стопанства во Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, согласно Закон за земјоделство и рурален развој.

Средствата се наменети за инвестиции во набавка на опрема за преработка и/или доработка на примарни земјоделски производи и инвестиции во набавка на услуги за спроведување на деловниот план на инвестицијата, предвидени со Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2022 година.

Средствата се доделуваат за период на реализација на деловниот план и се исплаќаат на годишно ниво.

УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА И ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНЕСУВА

Барањата се поднесуваат електронски по извршена регистрација на e-baranje ipardpa.gov.mk

Еден барател може да поднесе само едно барање за една мерка или најмногу 2 барања по различни мерки земајќи ги предвид и останатите мерки од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2022 година.

Земјоделските стопанства кои се корисници на ИПАРД програмата за истиот тип на инвестиција (градба, опрема и услуги) не можат да бидат корисници на финансиска поддршка на истата мерката.

Земјоделските стопанства кои биле корисници на мерка 115 од Програмите за финансиска поддршка на руралниот развој од претходните години, не можат да бидат корисници на оваа мерка.

Доколку намената на инвестицијата согласно одобрениот деловен план предвидува преработка на земјоделски производи, корисниците на оваа мерка треба да ја евидентираат дејноста во Агенцијата за храна и ветеринарство по реализација на инвестицијата.

НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ

Електронски пополнетите барања за финансиска поддршка потребно е да се преземе, испринта и потпише и заедно со целокупната пропратна документација да се достави до Агенција за финансиска поддршка во земјоделството е руралниот развој во затворен коверт на кој на предната страна во горниот лев агол стои Барање за финансиска поддршка и Архивски број на Барањето (0222-1151-XXXX/1).

Барањето може да се достави по препорачана пошта или лично во писарницата на Агенцијата, во спротивно Агенцијата не презема одговорност за ненавремено и некомплетно пристигнување во писарницата или предвремено отворање на барањето.

Крајниот рок за доставување на барањата е 20.05.2022 година.

Извор: АФПЗРР

Објавен повикот за финансиска поддршка од интервентниот фонд за земјоделството тежок 400 мил. денари

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој ги известува земјоделските стопанства дека од денес ќе можат да поднесуваат барања за финансиска поддршка од Програмата за спроведување на интервентен фонд за земјоделството. Со програмата е предвидена финансиска поддршка за трошоци за набавка на вештачки ѓубриња, за предадено јагне и заклани гоеници во регистриран кланичен капацитет како и финансиска поддршка за одгледување на кокошки несилки. За овие намени се обезбедија 400 милиони денари.

1. Барањата за финансиска поддршка за трошоци за набавка на вештачки ѓубриња во производството на пченица, јачмен, пченка и сончоглед ќе се поднесуваат најдоцна до 31 мај 2022 година во електронскиот систем на Агенцијата. Барателите на кои им е потребна помош при пополнување на електронското барање за помош можат да се обратат во подрачните единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Во прилог на барањето како доказ се доставуваат финансиски документи за набавеното ѓубре во период од 1 декември 2021 година но 31 мај 2022 година.
Висината на финансиската поддршка изнесува 2.500 денари по хектар за јачмен и сончоглед, односно 4.000 денари по хектар за за пченица и пченка за користено гранулирано ѓубре.
Висината на финансиската поддршка изнесува 400 денари по хектар за користено течно ѓубре.
Исплатата ќе се извршува континуирано еднаш неделно по обработка на примените барања.

2. Барањата за финансиска поддршка за одгледување на кокошки несилки се поднесуваат најдоцна до 30 април 2022 година на рачно пополнето барање.
Во прилог нан барањето се доставува потврда за бројна состојба на кокошки несилки издадена од официјален ветеринар.
Висината на финансиската поддршка изнесува 60 денари по несилка.

3. Финансиската поддршка за предадено јагне и заклани гоеници во регистриран кланичен капацитет ќе се извршува врз основа на податоци кои до Агенцијата ќе ги доставуваат регистрираните кланични капацитети, без претходно поднесено барање.
Висината на финансиската поддршка изнесува 400 денари по грло предадено јагне во период од 1 јануари до 31 мај 2022 година.

Висината на финансиската поддршка изнесува 1500 денари по гоеница со тежина над 90 килограми заклана во период од 1 февруари до 30 април 2022 година.

За дополнителни информации барателите може да се обратат во Агенцијата на телефонскиот број 070 229 452 , а сите потребни документи може да ги најдат на веб страната на Агенцијата www.ipardpa.gov.mk во делот: Директни плаќања 2022.

Извор: АФПЗРР

Гранд од 10 000 евра ќе доделува владата за малите винарии

Министерот за земјоделие Љупчо Николовски по вчерашната седница на Владата, во јавноста се обрати со свое кратко соопштение.

Станува збор за донесена одлука од страна на владта за доделување на грантови од 10000 евра за 50 мали семејни винарии кои по пат на апликации на повик од надлежните институции ќе може да аплицираат и да добијат финансиска помош за развој на нивните бизниси.

🍇✅Обезбедивме 500.000 евра грантови за малите винарии, со денешната одлука на Владата ќе има средства за повеќе од 50 мали винарии. До крајот на овој месец е отворен јавниот повик на којшто сите заинтересирани ќе имаат можност да аплицираат за грант од 10.000 евра.

🤝Нашата максимална поддршка ја насочуваме кон стимулирање на развојот на малите семејни винарии, ги поддржуваме да го извадат својот квалитет на пазарот, што крајно ќе влијае врз зголемување на промоцијата на македонското вино.”

-соопшти Љупчо Николовски- Министер за земјоделие, шумарство и водостопанство.

Земјоделците од денеска може да поднесуваат барања за поддршка за набавка на ѓубрива

АФПЗРР ги известува земјоделските стопанства дека од денес ќе можат да поднесуваат барања за финансиска поддршка за трошоци за набавка на вештачки ѓубрива.✅

🟢 Барањата за финансиска поддршка за трошоци за набавка на вештачки ѓубриња во производството на пченица, јачмен, пченка и сончоглед ќе се поднесуваат најдоцна до 31.05 2022 година во електронскиот систем на Агенцијата. 🌾

🟢 Барателите на кои им е потребна помош при пополнување на електронското барање за помош можат да се обратат во подрачните единици на МЗШВ.

🟢 Во прилог на барањето како доказ се доставуваат финансиски документи за набавеното ѓубре во период од 01.12.2021 година до 31.05.2022 година.

🟢 Висината на финансиската поддршка изнесува 2.500 денари / хектар за јачмен и сончоглед, односно 4.000 денари / хектар за пченица и пченка за користено гранулирано ѓубре.

🟢 Висината на финансиската поддршка за течни ѓубрива изнесува 400 денари / хектар.#интервентенфонд

Извор: Љупчо Николовски- Министер за земјоделство шумарство и водостопанство

Исплатени над 110 мил. денари субвенции на млекопроизводителите

Денеска од страна на Министерството за финансии по налог на Министерството за земјоделство шумарство и водостопанство беа исплатени над 110 милиони денари субвенции за предадено млеко на од страна на земјоделците на млекопреработувачките капацитети во државата.

Над 5600 земјоделци кои произведуваат и продаваат млеко на домашните млекари во услови на криза ќе можат барем делумно да ги подмират своите долгови и ако остане нешто пари да инвестираат во своето производство за да опстојат и понатаму, наспроти негативните ефекти на актуелната криза во државата.

“Близу 1️⃣1️⃣2️⃣милиони денари субвенции денеска се исплатени на 5.664 млекопроизводители,за произведено и предадено млеко. 🤝

Продолжуваме и во време на глобална криза да даваме финансиска поддршка, како стимул за одржување на благосостојбата во сточарството, еден од најважните сектори во македонското земјоделство и економија.

#работа

#ефикасност

#резултати

#МЗШВ

-соопшти за јавноста Министерот за земјоделие Љупчо Николовски.

Вака во соседна Србија овоштарите се борат со пролетните мразови

Изминатите неколку денови Балканот беше зафатен со топол дневен бран каде што температурите се искачуваа над 10 степени Целзиусови во текот на денот, повеќе денови по ред. Изминатите пак 2-3 денови беа очигледнио најавите од метеоролозите за паѓање на ноќните температури под нулата.

Во соседна Србија дел од одгледувачите на различни видови на овошје подготвени ги дочекаа мразовите.

Со т.н. вечерна стража самите земјоделци дежураа кај своите овоштарници и кога беше очигледно дека температурата паѓа под нулата во раните мугри кога е најстудено тие палеа подотвени огништа во самите овоштарници за да не дозволат овишките да измрзнат.

Ваквата пракса треба сериозно да биде земена во предвид и дополнително усовршена од страна на земјоделците во Македонија чија што егзистенција секоја година е загрозена од пролетните мразови.

Дури сметаме дека и државата треба да воведе соодветни субвенции за инсталирање на вакви современи механизми за заштита од мразови.