Вака старите римјани граделе патишта, кои опстојуваат и ден денес

Процес на изградба на патишта во античко време од страна на старите римјани.Некои од овие патишта постојат и ден денес.Територијата на Брегалничкиот регион е крстосница каде се вкрстувале повеќе вакви патишта чии остатоци постојат и ден денес.

За авторот на овој текст