АФПЗРР е најсилниот двигател на модернизацијата на земјоделските стопанства

Директорот на Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделието и руралниот развој Никица
Бачовски беше во посета на селото Стајковци каде се запозна со условите за работа на приватен правен субјект од областа на земјоделието кој што бил корисник на финансиска поддршка за модернизација на механизацијата на своето стопанство со набавка на нов трактор.

Притоа Никица Бачовски го соопшти бројот на грантови за набавка на нови трактори и грантови од останатите мерки.

Никица Бачовски- Директор на АФПЗРР:

“Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој е најсилниот двигател на модернизацијата на земјоделските стопанства. Со 540 грантови за набавка на нови трактори, но и сите останати мерки, Агенцијата преку програмата за рурален развој има исплатено 990 милиони денари, што претставува 85% реализација на предвидените капитални инвестиции.

Остануваме ваши партнери во модернизацијата на македонскиот аграр. “

-соопшти Бачовски од скопското село Стајковци.

За авторот на овој текст